Loading...

0
Loading
Koszyk jest pusty

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
9.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz (dalej łącznie jako „dane osobowe").
9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę również w celu wysyłania kupującemu informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na pełne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie jego danych osobowych.
9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiotu przetwarzającego. Poza osobami przewożącymi towar dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w taki sposób, że jest to sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub z prawem, zwłaszcza gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do w celu ich przetwarzania, kupujący może:
9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,
9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawy powstałej w ten sposób sytuacji.
9.9.Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do podania tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.